Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således (pr. 2018):

Formand: Carl (OZ1IEP)
Kasserer: Gunnar (OZ2GRE)
Bestyrelsesmedlem: Jørn (OZ6TA)
Suppleant: Richard (OZ1EIZ)
Revisor: Kaspar (OZ7KBR)
Webmaster: Gunnar (OZ2GRE)